top of page

Programa SteamCat

El nostre centre ha estat seleccionat al Programa STEAMcat!

Formem part dels 20 centres de secundària del Servei d'Educació de Catalunya!

MARC PEDAGÒGIC DEL PROGRAMA Steamcat

Tal i com s’estableix al Pla STEMcat, “la necessitat d’incrementar el nombre de treballadors qualificats d’aquests sectors implica treballar en direccions i àmbits diversos: des del món educatiu –tant per millorar la percepció d’aquestes professions com l’orientació professional i acadèmica- com de les mateixes universitats per millorar les metodologies, reduir les taxes d’abandonament i incrementar el nombre de graduats en els estudis STEM.” En aquest sentit, és necessari començar a treballar en aquesta direcció des de l’educació obligatòria, potenciant les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques per tal de promoure la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a la societat, no sols des de les pròpies àrees si no també amb el transversal i global de centre,  fent èmfasi especial en les activitats adreçades a la comunitat educativa.

CONTINGUTS

Els continguts relacionats amb l’àmbit STEAM, atenent als àmbits curriculars específics que contempla, són identificats, en les diferents etapes, com àmbits associats directament i indirectament per aconseguir els objectius del programa STEAMcat.

En l’educació secundària obligatòria els àmbits associats directament son: matemàtic, cientificotecnològic, artístic, digital i amb la col·laboració de l’equip orientador. Els àmbits associats indirectament son: de cultura i valors, personal i social, lingüístic, social i de l’educació física.

Què volem fer?

Volem dissenyar un projecte d'economia circular que es desenvolupi al llarg del quatre cursos de l'ESO, seguint el model del Projecte Hèlix, realitzat el curs 2017-2018 dins del Servei comunitari, que consistia en dissenyar peces amb impressores 3D destinades a facilitar la vida dels usuaris de La Muntanyeta.

Vídeo presentació Projecte Hèlix a la 4a Jornada #DMRBTKTGN

OBJECTIUS DEL PROJECTE STEAMcat
 • Augmentar les vocacions STEM

 • Reforçar l'orientació per promoure l'equitat.

 • Entendre i interpretar el món cientificotecnològic i matemàtic.

 • Percepciço social, apropar les Steam.

 • Generar emoció amb l'art, les ciències i l'enginyeria.

 • Metodologies per fomentar el pensament crític i la creativitat.

 • Entreteixir l'escola amb la societat.

 • Ser docents que indaguen.

NORMATIVA

steam-553x553.jpg_1595044798.jpg

Infografia

PARTICIPACIÓ EN...

 • Col·laboració amb el Centre de Paràlisi cerebral La Muntanyeta

 • Aliances amb la URV (participació d’alumnes de 2n i 3r d’ESO en el programa extralectiu STEM URV.) i l'UB 

 • Assesorament i tallers a càrrec de Petits Enginyers.

 • Col·laboració amb Combinats SCCL (grup d’Assessorament i Desenvolupament de projectes socials)

 • Conferències i activitats desenvolupades al Centre de Recerca: ICIQ

 • Participació en el Girls’ Day de l’ETSE i la Setmana de la Ciència

 • Oferta de la robòtica com a matèria i com a extraescolar

 • Treballs de Síntesi interdisciplinars en àrees STEAM (“Sóc el que menjo”, “Passatgers a bord”, “La casa sostenible”,...

 • Participació de professorat en el curs “Didàctiques de les matemàtiques de d’una perspectiva STEAM”

bottom of page