top of page

Servei comunitari

QUÈ ÉS?

El Departament d’Ensenyament ha introduït en el Currículum de l’ ESO una nova matèria adscrita de manera interdisciplinar a d’altres matèries del curs per a l’alumnat de 3r i/o 4t amb el nom de Servei comunitari amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic,aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

FOMENTACIÓ PEDAGÒGICA

Els aprenentatges que s’adquireixen a través del Servei comunitari encaixen en l’adquisició de la competència social i ciutadana. Aquesta competència pretén que l’alumnat comprengui la realitat social en què viu, cooperi, convisqui i exerciti de forma activa la ciutadania democràtica en una societat plural, i es comprometi a contribuir a la seva millora, mantenint una actitud crítica, constructiva, solidària i responsable, davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

CONCRECIÓ DEL PROJECTE

El Servei comunitari es concreta en un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat, alhora que ofereix un servei, adquireix, mitjançant l’acció, els valors i habilitats propis de la competència social i ciutadana.

 

Es tracta d’una matèria de 20 hores, 10 de les quals són de formació i planificació del servei al centre i les 10 restants es duen a terme en horari no lectiu i de manera autònoma per part de l’alumnat.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.

  • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.

  • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.

  • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.

  • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.

  • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

PROJECTES SERVEI COMUNITARI
Modelo abstracto 21

DESCOBRIM TÀRRACO

Àmbit: Patrimoni cultural
Matèria: Llatí
tarraco.jpg

CONEIXENT EL NOSTRE ENTORN: EL RIU FRANCOLÍ

Àmbit: Medi Ambient
Matèria: Biologia i Ciències Aplicades a l'activitat professional
frnacli.jpg
Botón

CAMPANYA CONSCIENCIACIÓ DE L'ÚS RESPONSABLE DE LA MASCARETA

Àmbit: Participació ciutadana
Matèria: Economia
Image by Kobby Mendez
Botón

ECONOMIA COL.LABORATIVA I CIRCULAR (Impressió 3D)

Àmbit: Participació ciutadana
Matèries: Llengua Castellana i Tecnologia
tarraco.jpg
Projecte Hèlix

VIU EL TEU BARRI

Àmbit: Participació ciutadana
Matèria: Tecnologia
Image by Mario Soriano
Botón
bottom of page