top of page

Projecte educatiu del centre

L’INS Sant Pere i Sant Pau és un centre educatiu públic, laic i igualitari, que a més de la formació acadèmica i curricular reglada, ofereix a l’alumnat una educació integral i personalitzada que l’ajuda a fer-se responsable, tolerant i participatiu. 

Les bases pedagògiques del centre garanteixen un bon ambient educatiu, on la relació entre alumnat, professorat, pares i mares es construeix a partir del diàleg, la cooperació i el respecte a la pluralitat.

Un dels puntals de l’organització escolar són les tutories i la coordinació dels equips de tutors i tutores de cada curs i cicle.

L’ Escola procura una atenció a la diversitat dins les aules d’ESO amb desdoblaments del grups en bona part de les matèries, i també en grups reduïts d’adaptació curricular, de suport psicopedagògic i d’adaptació escolar per a alumnes d’incorporació tardana.

Les activitats extraacadèmiques tenen un pes important en la dinàmica del centre i en el calendari del curs: des de sortides i visites culturals, complementant el treball acadèmic, per exemple, fins a les Jornades Culturals, les Festes i els viatges. Així mateix les activitats extraescolars fora de l’horari lectiu, al migdia o a les tardes.

Com ja hem comentat, el nostre objectiu principal és l’assoliment de la formació integral i de la maduració de l’alumne des de l’inici de l’Educació Secundària Obligatòria fins al final del Batxillerat.

 

Tot això volem aconseguir-ho mitjançant:

La feina diària del professorat i de l’alumnat en un clima de comprensió, diàleg i solidaritat.

El projecte educatiu del centre

 

El nostre objectiu principal és l’assoliment de la formació integral i de la maduració de l’alumne des de l’inici de l’Educació Secundària Obligatòria fins al final del Batxillerat.

ESO

 

La nostra tasca professional es centra en preparar els nostres alumnes amb la fi que assoleixin a l'acabar l'etapa les competències bàsiques, obtinguin el títol de Graduat en ESO i, sobretot, adquireixin valors humans i personals per fer front a la realitat en què vivim.

Batxillerat

 

 

 

Preparar els nostres alumnes en un Batxillerat d'excel·lència és la nostra prioritat. L'èxit a les proves PAU es fruït de l'exigència, la constància, l'esforç i el desenvolupament de projectes que enriqueixen els coneixements dels nostres alumnes.

Carta de compromís

 

Conscients que l’educació és el resultat de l’esforç conjunt, compartit i coordinat de les famílies i la institució escolar, es considera adient i útil signar aquesta carta de compromís educatiu.

projecte educatiu del nostre centre (PEC):

Aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document bàsic de gestió on s' estableixen les línies d'actuació per a tots els membres de la nostra. Comunitat Educativa, i és alhora el compromís dels nostre Centre envers la societat. Aquí el podeu consultar;

Et pot interessar...

normatives

bottom of page