top of page

Projecte europeu:

e-Twinning

MARC PEDAGÒGIC

El departament de Llengües Estrangeres participa en un projecte on-line titulat «Secrets of our Neighbourhood». En aquest projecte participen estudiants i professors d’altres països, els quals són: França, Polònia, Espanya, Georgia, Romania, Croàcia, Eslovènia i Armènia. Els alumnes de 4t ESO hauran de participar fent activitats on-line a través d’una plataforma educativa que es diu e-Twinning.

Dins aquesta plataforma hi ha diversos espais: un portal general, un espai per a la comunicació dels professors i un espai on els alumnes poden intercanviar les seves activitats i comunicar-se.

Els professors supervisaran les tasques que els alumnes pengin en la plataforma.

OBJECTIUS DEL PROJECTE e-Twinning
ETWINNING.jpg

Consulta el certificat de paeticipació!

 •  Promoure la comunicació en anglès tant oral com escrita.

 • Investigar els orígens de les respectives ciutats/barris de cada país.

 • Establir ponts entre les generacions més joves i les generacions més grans a través d’una trobada.

 •  Escoltar les històries de la gent gran del nostre barri per tal que la generació més jove, els nostres estudiants, facin un recull de les seves memòries en un e-book.

PLANIFICACIÓ TASQUES CURS 2018-2019
 • Fer vídeo-conferències a través de Skype per tal de conèixer els seus companys a l’estranger.

 • Crear un logo per al tema del projecte «Secrets of Our Neighbourhood. 

 • Presentacions personals a través de la eina on-line «padlet»

 

 • Investigació sobre els orígens del lloc on viuen i preparar un power point o presentació al «padlet» sobre la ciutat / barri.

 • Entrevista a gent gran sobre la seva arribada al barri / ciutat i com es va desenvolupar la seva vida laboral i personal.

 

 •  Preparar llibres o revistes electròniques amb els records i les memòries de la gent del barri o ciutat dels alumnes.

 •  Sessió de vídeo-conferència on-line per tal de fer una valoració sobre el projecte.

Videoconference Wroclaw- Tarragona

On the 22nd January, our 4th ESO students held a second videoconference with students from Wroclaw
(Poland). These online meetings are programmed within the Project "Secrets of our Neighbourhoods",
where students from 8 European countries have exchanged information about themselves and their cities.
Later, in a third stage, they will explain about the lives of their senior citizens. Students will learn a lot
from the older generations and establish affective bonds. This is an e-Twinning Project, in other words, a
project carried out through the teaching-learning European platform.


El 22 de gener, alguns alumnes de 4t ESO van fer la segona vídeo-conferència amb alumnes de Wroclaw
(Polònia). Aquestes trobades on-line estan programades dintre del Projecte "Els Secrets del meu barri", on
estudiants de 8 països d'Europa intercanvien informació sobre ells mateixos, les seves ciutats i, en una
tercera fase, explicaran les vides de les generacions més grans, de les quals poden aprendre molt i establir
vincles. Aquest és un projecte e-Twinning, en unes altres paraules, una projecte portat a terme a través de
la plataforma d'ensenyament-aprenentatge europea.

bottom of page