top of page

PROJECTE SUPORT VITAL BÀSIC

MATÈRIES IMPLICADES

El programa s’introdueix al centre a través de la matèria d’Educació Física (àmbits de salut, expressió i social), seguint la metodologia pràctica proposada pel programa. De forma transversal també participen matèries de l'àmbit cientificotecnològic (biologia, reforçant la part de funcionament de l'aparell cardiorespiratori i, tecnologia, com actuar davant d’una pèrdua de consciència a l'àmbit laboral/taller), al mateix temps des de tutoria es reforça la idea de ciutadans formats i responsables en els valors d’ajuda a la societat.

FOMENTACIÓ PEDAGÒGICA

El programa SVBe neix fruit d’un programa impulsat per l’OMS (www.kids-save-lives.eu) mitjantçant l’European Resuscitation Council (ERC) amb l’objectiu de formar a tota la població de la UE en coneixements bàsics de l’actuació front a una aturada cardiorespiratòria. Aquí a Catalunya és el CCR l’impulsor del programa amb una prova pilot a Terres d’Ebre curs 2007-2008 que s'estén a Tarragona capital i poc a poc a la resta de Catalunya.  El programa es concreta en la PGA (programació anual SVBe). Actualment el Programa està en fase d’expansió territorial, l’objectIu final és arribar a tots els centres de Catalunya, en conveni amb el Dep. d’Ensenyament i garantir el màxim de població formada en Suport Vital Bàsic.

BREU DESCRIPCIÓ DEL CENTRE

El curs 2013-2014 es detecta la necessitat de continuar amb la formació en SVB que el nostre alumnat  nouvingut a primer d’ESO havia iniciat als seus CEIPs del barri. Així mateix, junt amb el desconeixement per part d’altres alumnes del centre i del professorat de com actuar davant d’una pèrdua de consciència i aturada cardiorespiratòria, el nostre centre decideix implantar el P-SVB. El Consell Català de Ressuscitació (CCR) en conveni amb el Departament d’Ensenyament (PFZ) i amb la col·laboració del departament de Salut Escolar de l’Ajuntament de Tarragona fan la formació dels professors per poder continuar amb l’ensenyament en espiral dels alumnes que el programa proposa fins acabar l’etapa d’ESO.

OBJECTIUS DEL PROJECTE SVB
 • Formar els  alumnes en SVB, actuació front a una pèrdua sobtada de consciència.

 • Formar els professors en l'actuació davant d'una pèrdua sobtada de consciència i aturada CR i PAS.

 • Coordinar amb els centres de primària la preparació de l'acte de celebració de la jornada europea anual de l'aturada cardiorespiratòria.

 • Informar  les famílies de l'ensenyament que estan rebent els seus fills i formar-les a través de les xerrades ofertades des del Departament de Psicopedagogia i Coordinació pedagògica ("Projecte Escola de Pares").

 • Fer visible al barri els coneixements que els alumnes reben sobre SVB als centres educatius.

GALERIA MULTIMÈDIA
Modelo abstracto 21
DIFUSIÓ DEL PROJECTE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Modelo abstracto 21
 • Notícia Diari de Tarragona (20/10/2017)   

 • Notícia Diari de Tarragona (17/10/2014)

 • Participació del referent de centre en el Programa Tarragona Ràdio 15/10/2018, a la secció Tarragona salut

Programa Matins Tarragona Ràdio - Tarragona Salut
00:00 / 00:00
unnamed.jpg
965312db-49f0-435e-97eb-0b85c76c3d6f.jpg

PARTICIPACIÓ EN...

 • Acte de lliurament de la Placa de centre en SVBe setembre 2014

 • Acte anual de la La Jornada Europea de l'Aturada Cardiorespiratòria de la XEP Sant Pere i Sant Pau inclosa al mapa d'actes del CCR. (es celebra des de 2014 la setmana del 16 d'octubre)

 • Participació del referent de centre al programa de Salut de Tarragona Ràdio del 15 d'octubre de 2018 en motiu de La Jornada Europea de l'Aturada Cardiorespiratòria.

bottom of page