Cambridge Preparation Centre and Programa SMILE

erasmus-foot.png

SOM INSTITUT PREPARADOR EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE


A partir d’aquest curs 2019-2020, hi haurà la possibilitat d’aprofundir en el coneixement de l’anglès mitjançant un Curs Moodle (plataforma educativa) amb material adequat per tal de preparar els exàmens oficials Cambridge: KET (Key English Test), PET (Primary English Test), FCE (First Certificate in English).

Amb l’objectiu de preparar la part oral,  s’oferiran classes extraescolars d’anglès a través de l’AMPA i impartides per professors nadius de l’Acadèmia International House, la qual és Centre Examinador d’exàmens oficials Cambridge.
 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE
  • Preparar als nostres alumnes per a obtenir títol oficial d'anglès en diferents nivells KET, PER, FCE.

  • Aprofundir en la comunicació oral (speaking and listening)

  • Millorar en la resta de destreses: expressió escrita i comprensió lectora.

  • Reforçar la gramàtica.

OBJECTIUS PROJECTE «SMILE»


El departament de Llengües Estrangeres, a través del programa «Smile»  (Sudent Mobility In Learning English) de la Universitat Rovira i Virgili i que està dirigit per professors de Filologia Anglesa, contacta amb estudiants universitaris de la URV per tal que ajudin les professores d’anglès en alguns nivells d’ESO i Batxillerat. Els estudiants són nadius d’altres països, com ara, Polònia, Eslovàquia, etc i tenen un bon domini de l’anglès.
Aquests estudiants aconsegueixen crèdits de lliure elecció a les seves carreres a canvi de realitzar 40 hores d’ensenyança d’anglès oral a altres centres escolars.
L’horari de les classes de llengua anglesa d’aquests estudiants universitaris depèn dels seus horaris de la carrera, ja que han de compaginar les seves classes a la URV amb les possibilitats que els oferim nosaltres.
El fet de tenir un estudiant de la URV fent classes de «Speaking» resulta molt motivador per als nostres alumnes. Hi ha molta interacció entre aquest professor/a i els alumnes. Intentem repartir la seva docència al màxim possible entre els diferrents nivells d’ESO i Batxillerat.