top of page

Programa SMILE

erasmus-foot.png
OBJECTIUS DEL PROGRAMA CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE
  • Aprofundir en la comunicació oral (speaking and listening)

  • Millorar en la resta de destreses: expressió escrita i comprensió lectora.

  • Reforçar la gramàtica.

OBJECTIUS PROJECTE «SMILE»


El departament de Llengües Estrangeres, a través del programa «Smile»  (Sudent Mobility In Learning English) de la Universitat Rovira i Virgili i que està dirigit per professors de Filologia Anglesa, contacta amb estudiants universitaris de la URV per tal que ajudin les professores d’anglès en alguns nivells d’ESO i Batxillerat. Els estudiants són nadius d’altres països, com ara, Polònia, Eslovàquia, etc i tenen un bon domini de l’anglès.
Aquests estudiants aconsegueixen crèdits de lliure elecció a les seves carreres a canvi de realitzar 40 hores d’ensenyança d’anglès oral a altres centres escolars.
L’horari de les classes de llengua anglesa d’aquests estudiants universitaris depèn dels seus horaris de la carrera, ja que han de compaginar les seves classes a la URV amb les possibilitats que els oferim nosaltres.
El fet de tenir un estudiant de la URV fent classes de «Speaking» resulta molt motivador per als nostres alumnes. Hi ha molta interacció entre aquest professor/a i els alumnes. Intentem repartir la seva docència al màxim possible entre els diferrents nivells d’ESO i Batxillerat.

bottom of page