CRITERIS D'AVALUACIÓ DE BATXILLERAT

Àmbit artístic